Deze website over de begraafplaats van Opgrimbie is een initiatief van de heemkring ’t oude grimbiaca.

In de eerste plaats is het de bedoeling om de begraafplaats van Opgrimbie, bij een zo breed mogelijk publiek bekend te maken, hoe het was voor de concessies opgestart in 2008 door de plaatselijke besturen en de huidige toestand nu.

Het is uit persoonlijke ervaring dat deze virtuele begraafplaats is ontstaan. Niet om te begraven, maar om onze dierbare een plek te kunnen geven. Om op deze manier wat te kunnen omgaan met het gemis, de herinnering, de leegte en de pijn die de rest van je leven bij je blijft. Vooral de interactie tussen bezoekers en directe nabestaanden is erg belangrijk, en daarom met het presenteren van onze website: “Digitaal kerkhof Opgrimbie” met steun van Mijn Erfgoed en de gemeente Maasmechelen, www.kerkhof-opgrimbie.be uitgebreid vorm te geven.

Dit kan door het aanbieden van een website van deze begraafplaats of, voor we iets meer wenst, het opzoeken van gegevens van familienamen zoals foto’s van de overledenen, verwijderde en nog bestaande grafmonumenten met bidprentjes, doodsbrieven enz…en op welke plaats hebben ze gelegen voor de concessies voordat ze verwijderd werden. De betaalde concessies, welke zijn herbergraven en verplaatst, waarvan sommige toevallig toch op de originele plaats hun rustplaats hebben.

Een tweede doelstelling van deze website is het inventariseren van het belangrijk funerair erfgoed wat op de begraafplaats van Opgrimbie aanwezig is. Niet alleen de rustplaats van figuren die een rol speelden in de geschiedenis van Opgrimbie en omstreken komen aan bod maar de website heeft ook nog oog omtrent de talrijke voor de familie belangrijke grafmonumenten die onze begraafplaats rijk is. Ook het inventariseren van belangrijk lokaal funerair erfgoed geniet onze belangstelling.

Onze dank gaat in de eerste plaats uit naar de bewoners van Opgrimbie waar we informatie haalden uit de talrijke bidprentjes en die onafhankelijk van elkaar vanaf 2008 foto’s maakten van de grafmonumenten met name Carlo Dubois en Leopold Crijns. Tevens mag de inbreng van de heemkundige kring ’t oude grimbiaca niet onderschat worden, door infoavonden  te organiseren om gegevens te verzamelen en te digitaliseren.

En tenslotte hopen we vaak te rekenen op de aanvullingen en opmerkingen van de aandachtige lezer van deze website.

Wij hopen u op deze wijze te helpen met het afscheid nemen, de rouwverwerking en het maken van een nieuw begin waarin altijd een plaats zal zijn voor uw dierbare. Dat de website over de begraafplaats van Opgrimbie geworden is wat hij nu is en nog zal worden kon alleen maar door inzet van Carlo Dubois voorzitter, Leopold Crijns secretaris, Guido Vranken penningmeester en Alojz Rak afgevaardigde, bestuur van de heemkundige kring ’t oude grimbiaca. Waarvoor onze dank!

Dit project komt tot stand door een samenwerking tussen: